GÓI-A1

$ 239/mo

$943 SET UP FEE

$99 ANNUAL FEE

Thiết kế Website
Tên Domain  ( địa chỉ của Website )

Domain name là địa chỉ của Website, một yêu tố rất quan trọng trong một website, phải đạt được các yêu tố sau, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ đánh vần, phần mở rộng phù hợp, và đặc biệt chứa từ khóa chính trong Domain. Phải được bảo mật an toàn.

Hosting ( Nơi lưu trữ website )

Yếu tố quan trọng giúp cho một Website chạy ổn định, lưu trữ được nhiều thông tin, không gặp vấn đề khi có nhiều người truy cập.

Tối ưu hóa SEO 3 từ khóa

Để Website đạt được hiệu quả trong kinh doanh  là một yếu tố quan trọng không thể thiếu, khi khi website đươc tối ưu hóa tìm kiếm SEO tức là khách hàng tìm tới dịch của bạn thông qua Online và từ đó trở thành khách hàng sẽ tiêu tiền cho dịch vụ của bạn. Vì thế một Website mà không được làm SEO thì không có hiệu quả trong kinh doanh. Và nếu bạn đang có một Website như thế thì bạn đang bị lãng phí tiền. Đầu tư mà không hiểu quả.

Facebook Page ( Business) 

Facebook Kinh doanh là một phần quan trọng không kém gì so với bảng hiệu của một kinh doanh, ngoài ra trang Facebook kinh doanh cũng là một nơi để tiếp cận khách hàng, chăm sóc khách hàng, hiểu được khách hàng, và là một công cụ quảng cáo hiểu quả cao, và chi phí thấp. Giống như bàng hiệu của một kinh doanh hiện nay.

Google Plus

Google Plus là một trang mạng xã hội của cỗ máy tìm kiếm lớn nhất hành tinh đó là Google.com, và chính vì thể để giúp cho một Website được cho Google đánh giá cao thì chúng ta cần phải có Google Plus. 

Yelp trang đánh giá

Yelp một phần quan trong trong  việc quảng bá về chất lượng và dịch vụ của kinh doanh. Nó giống như một người khuyên khách hàng của bạn có nên tiêu tiền cho dịch vụ của bạn hay ko ?. Quyết định quan trọng tới hành động của khách hàng. Vì thế bạn đang làm chủ kinh doanh bạn có được Yelp và quản lí được các lời bình luận về kinh doanh về sản phẩm dịch vụ của bạn. 

Google business( đăng kí với google)

Một kinh doanh mở ra tại địa phương, nếu không đăng kí với Google Business thì là một thiếu sót vô cùng lớn, vì khi khách hàng tìm đến bạn thì họ không thấy, và thông tin không đúng, các review không được quản lí thì thật là một rủi ro cho bạn, Việc đăng kí với Google business còn quan trọng hơn cả việc đăng kí giấy phép kinh doanh, vì thành công hay không là ở việc khách hàng có tìm kiếm được bạn hay không, chứ không phải là bạn đang nghĩ khách hàng sẽ cố gắng tìm ra bạn. Vì thế hay để chúng tôi thực hiện công việc quan trọng này. Đỏi hỏi phải chính xác thông tin. quản lí review. và theo dõi được hoạt động trên online.

Tối ưu hóa Gmap

Tối ưu hóa google map giúp khách hàng tìm thấy đúng địa chỉ một cách dễ dàng nhất, và góp phần quan trong vào SEO cho websiste. 

Local listing

Chúng tôi sẽ đăng kí thông tin về kinh doanh cho bạn trên các trang địa phương nhăm tối ưu hóa về tìm kiếm trên Google Local

Quảng lý website
Quảng lý social media
Quảng lý review (tối đa 5)
Facebook post (8)
Tư vấn miễn phí 

Mọi thắc mắc về tư vấn kĩ thuật, thắc mắc cần giúp đỡ chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí.

GÓI-A2

$549/mo

$943 SET UP FEE

$99 ANNUAL FEE

Thiết kế Website
Tên Domain  ( địa chỉ của Website )

Domain name là địa chỉ của Website, một yêu tố rất quan trọng trong một website, phải đạt được các yêu tố sau, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ đánh vần, phần mở rộng phù hợp, và đặc biệt chứa từ khóa chính trong Domain. Phải được bảo mật an toàn.

Hosting ( Nơi lưu trữ website )

Yếu tố quan trọng giúp cho một Website chạy ổn định, lưu trữ được nhiều thông tin, không gặp vấn đề khi có nhiều người truy cập.

Tối ưu hóa SEO 10 từ khóa

Để Website đạt được hiệu quả trong kinh doanh  là một yếu tố quan trọng không thể thiếu, khi khi website đươc tối ưu hóa tìm kiếm SEO tức là khách hàng tìm tới dịch của bạn thông qua Online và từ đó trở thành khách hàng sẽ tiêu tiền cho dịch vụ của bạn. Vì thế một Website mà không được làm SEO thì không có hiệu quả trong kinh doanh. Và nếu bạn đang có một Website như thế thì bạn đang bị lãng phí tiền. Đầu tư mà không hiểu quả.

 
Facebook Page ( Business) 

Facebook Kinh doanh là một phần quan trọng không kém gì so với bảng hiệu của một kinh doanh, ngoài ra trang Facebook kinh doanh cũng là một nơi để tiếp cận khách hàng, chăm sóc khách hàng, hiểu được khách hàng, và là một công cụ quảng cáo hiểu quả cao, và chi phí thấp. Giống như bàng hiệu của một kinh doanh hiện nay.

Google plus

Google Plus là một trang mạng xã hội của cỗ máy tìm kiếm lớn nhất hành tinh đó là Google.com, và chính vì thể để giúp cho một Website được cho Google đánh giá cao thì chúng ta cần phải có Google Plus. 

Yelp trang đánh giá

Yelp một phần quan trong trong  việc quảng bá về chất lượng và dịch vụ của kinh doanh. Nó giống như một người khuyên khách hàng của bạn có nên tiêu tiền cho dịch vụ của bạn hay ko ?. Quyết định quan trọng tới hành động của khách hàng. Vì thế bạn đang làm chủ kinh doanh bạn có được Yelp và quản lí được các lời bình luận về kinh doanh về sản phẩm dịch vụ của bạn. 

Google business( đăng kí với google)

Một kinh doanh mở ra tại địa phương, nếu không đăng kí với Google Business thì là một thiếu sót vô cùng lớn, vì khi khách hàng tìm đến bạn thì họ không thấy, và thông tin không đúng, các review không được quản lí thì thật là một rủi ro cho bạn, Việc đăng kí với Google business còn quan trọng hơn cả việc đăng kí giấy phép kinh doanh, vì thành công hay không là ở việc khách hàng có tìm kiếm được bạn hay không, chứ không phải là bạn đang nghĩ khách hàng sẽ cố gắng tìm ra bạn. Vì thế hay để chúng tôi thực hiện công việc quan trọng này. Đỏi hỏi phải chính xác thông tin. quản lí review. và theo dõi được hoạt động trên online.

Tối ưu hóa Gmap

Tối ưu hóa google map giúp khách hàng tìm thấy đúng địa chỉ một cách dễ dàng nhất, và góp phần quan trong vào SEO cho websiste. 

 
Local listing

Chúng tôi sẽ đăng kí thông tin về kinh doanh cho bạn trên các trang địa phương nhăm tối ưu hóa về tìm kiếm trên Google Local 

Quảng lý website
Quảng lý social media
Quảng lý review (unlimited)
Facebook post (12)
Tư vấn miễn phí 
Facebook Ads (tối thiểu)
Google Ads (tối thiểu)

GÓI- A3

$949/mo

$943 SET UP FEE

$99 ANNUAL FEE

Thiết kế Website ( online store )

Gói đăc biệt dành riêng cho cách kinh doanh ở quy mô lớn và Website buốn bán trên Online

Tên Domain ( Tên của hàng Online )

Domain name là địa chỉ của Website, một yêu tố rất quan trọng trong một website, phải đạt được các yêu tố sau, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ đánh vần, phần mở rộng phù hợp, và đặc biệt chứa từ khóa chính trong Domain. Phải được bảo mật an toàn.

Hosting ( Nơi lưu trữ Webiste )

Yếu tố quan trọng giúp cho một Website chạy ổn định, lưu trữ được nhiều thông tin, không gặp vấn đề khi có nhiều người truy cập.

Tối ưu hóa Full SEO 

Để Website đạt được hiệu quả trong kinh doanh  là một yếu tố quan trọng không thể thiếu, khi khi website đươc tối ưu hóa tìm kiếm SEO tức là khách hàng tìm tới dịch của bạn thông qua Online và từ đó trở thành khách hàng sẽ tiêu tiền cho dịch vụ của bạn. Vì thế một Website mà không được làm SEO thì không có hiệu quả trong kinh doanh. Và nếu bạn đang có một Website như thế thì bạn đang bị lãng phí tiền. Đầu tư mà không hiểu quả.

Facebook Page (business)

Facebook Kinh doanh là một phần quan trọng không kém gì so với bảng hiệu của một kinh doanh, ngoài ra trang Facebook kinh doanh cũng là một nơi để tiếp cận khách hàng, chăm sóc khách hàng, hiểu được khách hàng, và là một công cụ quảng cáo hiểu quả cao, và chi phí thấp. Giống như bàng hiệu của một kinh doanh hiện nay.

Google plus

Google Plus là một trang mạng xã hội của cỗ máy tìm kiếm lớn nhất hành tinh đó là Google.com, và chính vì thể để giúp cho một Website được cho Google đánh giá cao thì chúng ta cần phải có Google Plus. 

Yelp trang đánh giá

Yelp một phần quan trong trong  việc quảng bá về chất lượng và dịch vụ của kinh doanh. Nó giống như một người khuyên khách hàng của bạn có nên tiêu tiền cho dịch vụ của bạn hay ko ?. Quyết định quan trọng tới hành động của khách hàng. Vì thế bạn đang làm chủ kinh doanh bạn có được Yelp và quản lí được các lời bình luận về kinh doanh về sản phẩm dịch vụ của bạn. 

Google business ( Đăng kí với Google)

Một kinh doanh mở ra tại địa phương, nếu không đăng kí với Google Business thì là một thiếu sót vô cùng lớn, vì khi khách hàng tìm đến bạn thì họ không thấy, và thông tin không đúng, các review không được quản lí thì thật là một rủi ro cho bạn, Việc đăng kí với Google business còn quan trọng hơn cả việc đăng kí giấy phép kinh doanh, vì thành công hay không là ở việc khách hàng có tìm kiếm được bạn hay không, chứ không phải là bạn đang nghĩ khách hàng sẽ cố gắng tìm ra bạn. Vì thế hay để chúng tôi thực hiện công việc quan trọng này. Đỏi hỏi phải chính xác thông tin. quản lí review. và theo dõi được hoạt động trên online.

Tối ưu hóa Gmap

Tối ưu hóa google map giúp khách hàng tìm thấy đúng địa chỉ một cách dễ dàng nhất, và góp phần quan trong vào SEO cho websiste. 

Local Listing

Chúng tôi sẽ đăng kí thông tin về kinh doanh cho bạn trên các trang địa phương nhăm tối ưu hóa về tìm kiếm trên Google Local 

Quảng lý website
Quảng lý social media
Quảng lý review (unlimited)
Facebook post (18)
Tư vấn miễn phí
Facebook Ads (tối đa)
Google Ads (tối đa)
Blog post

Quy trình thực hiện quảng cáo Online Tại VGG

B - 1: Xác định mục của chiến dịch quảng cáo

Xác định mục tiêu của chiến dịch quảng cáo phù hợp với từng thời điểm của hoạt động kinh doanh qua đó để đưa ra được chiến lược quảng cáo phù hợp nhất.

B - 2: Phân tích các yêu tố hiện tại

Sau khi xác định được mục tiêu, chúng tôi sẽ phân tích các yếu tố hiện tại của kinh doanh để đưa ra chiến dịch quảng cáo phù hợp và hiểu quả nhất.

B - 3 Thiết kế Website

Website được thiết kế tối ưu hóa SEO, và Đồng bộ trên mọi thiết bị và trình duyệt tăng tối đa khả năng tiếp cận được khách hàng.

B - 4 Tạo các trang mạng xã hội cho kinh doanh

Tạo các trang mạng xã hội : Facebook Business/Instagram / Google Plus/ Twitter/ YouTube, dành riêng cho Business.

B - 5: Đăng kí Online local listing

Để tối ưu hóa tìm kiếm Online cho Local business chúng tôi sẽ list thông tin lên các trang thông tin địa phương: Gmap, Local Info, Google business, Infousa... Làm cho kinh doanh của bạn có thông tin trên các trang về kinh doanh địa phương, giúp tối đa được bộ máy tìm kiếm cho khách hàng lân cận.

B - 6: Xử lý các Review Online Yelp và Google

Khai báo với Yelp và Google, trả lời lại tất cả các review xấu, giúp cải thiện được đánh giá của khách hàng về kinh doanh, và giúp cho Website được tối ưu SEO tốt nhất.

B - 7: Tạo các liên kết vào trong Website

Liên kết tất cả các trang mạng xã hội, review tốt, bản đồ vào Website giúp website có được tối ưu SEO và Website được đầy đủ thông tìn thuyết phục khách.

B - 9: Đánh giá kết quả

Sau mỗi chiến dịch quảng cáo chúng tôi sẽ gởi báo cáo cho khách hàng về kết quả của các chiến dịch quảng cáo. Một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất. Qua đó có thể đánh hiểu quả của các chiến dịch quảng cáo online.

B - 8: Chạy các chiến dịch quảng cáo Online

Sau khi có đầy đủ các yếu tố cần thiết về Online Marketing, chúng tôi sẽ chạy các chiến dịch quảng cáo Online phù hợp nhất, theo yêu cầu của khách hàng.

B - 10: Quản lý cập nhật Website và Social 

Chúng tôi sẽ quản lí, cập nhật, bảo trì website và các trang mạng xã hội, đảm bảo mọi vấn đề Online hoạt động một cách tôt nhất, và giúp mang lại hiểu quả cho kinh doanh một cách tôt nhất.