Web Development Services

Quảng Cáo Trên Facebook

Quảng cáo Facebook cho các kinh doanh tại Mỹ trong thời gian qua Viet Go Global đã mang lại được hiệu quả thành công cho nhiều tiệm Nail, Nhà hàng tại Hoa Kỳ giúp tìm kiếm thêm được nhiều khách hàng, thông qua dịch vụ quảng cáo Facebook tại Viet Go Global

Quảng cáo thông qua Facebook Marketing đang phát triển mạnh trong thời đại mà mọi khách hàng của chúng ta đều có mặt trên Facebook và tạo được sự tương tác mối liên hệ với khách hàng.

Nêu quý vị đang kinh doanh mà chưa biết đến quảng cáo trên Facebook thì đây là thời điểm tốt để thực hiện quảng cáo trên Facebook vì vậy hãy nhanh tay quảng cáo cho kinh doanh hôm nay.

Bước 1: Kiểm Tra

Kiểm tra trang Facebook hiện tại xem đã đạt chỉ tiêu đê chạy quảng cáo hay chưa. Và bổ xung các phần còn thiếu hoặc sai sót.

Bước 2: Xác Định

Chúng tôi sẽ giúp bạn xác định được mục tiêu của chiến dịch quảng cáo trên Facebook dựa vào nhu cầu của quý vị.

Bước 4:  Xây Dựng

Sau khi xác định được mục tiêu chúng tôi sẽ xây dưng chiến lược quảng quảng cáo phù hợp nhất để thực hiện được mục tiêu

Bước 5: Nội Dung

Chúng tôi sẽ thiết kế nội dung phù hợp để chạy chiến dịch quảng cáo hiệu quả nhất, nhằm tối ưu quảng cáo.

Bước 6: Quảng Cáo

Sau khi có các yếu tốt cần thiết chúng tôi sẽ tiến hành chạy quảng cáo trên Facebook và theo dõi quá trình quảng cáo.

Bước 6: Báo Cáo

Sau khi hoàn tất chúng tôi sẽ gởi kết quả của chương trình quảng cáo cho quý vị qua Email 

1500

Khách quan tâm

500

Lượt like

989

Lượt Like

150

Lượt share

74

 Ngàn Lượt bình luận

20

Chiến Dịch

Click to edit this heading

View all testimonials